ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η οργανική ουσία στο έδαφος προέρχεται από ποικίλες πηγές. Η βιομάζα των ζώντων οργανισμών, τα ανθρακούχα υπολείμματα τους, καθώς και τα υπολείμματα από φυτά και ζώα αποτελούν σημαντικές πηγές οργανικής ύλης στο έδαφος. Συνήθως, η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία κυμαίνεται από 1 έως 6%, με το 3% να θεωρείται το κατώτατο όριο για ένα γόνιμο έδαφος.

Τα οφέλη της οργανικής ουσίας είναι πολλαπλά, καθώς αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους δείκτες της γονιμότητας του εδάφους. Καταρχάς, συμβάλλει στη δημιουργία καλής δομής του εδάφους, βελτιώνοντας την συγκράτηση του νερού και τον αερισμό του. Έπειτα, λειτουργεί ως αποθήκη θρεπτικών, τα οποία όμως, επειδή είναι δεσμευμένα σε οργανικά μόρια, είναι προστατευμένα από την έκπλυση, γίνονται διαθέσιμα στο εδαφικό διάλυμα σταδιακά μέσα στην καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον, η οργανική ουσία βοηθά στη συγκράτηση των θρεπτικών που προσθέτουμε με λιπάσματα, προστατεύοντάς τα από την έκπλυση και δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες ώστε τα φυτά να μπορούν να τα αντλήσουν από το έδαφος. Τέλος, η οργανική ουσία βοηθά στην ρύθμιση των ακραίων μεταβολών στο εδαφικό pH και στη μείωση της τοξικότητας στοιχείων.

Τα υλικά που χρησημοποιούμε για την αύξηση της οργανικής ουσίας είναι :

1. Υπολείμματα καλλιέργειας: Αυτά περιλαμβάνουν κλαδέματα, φύλλα και καρπούς που πέφτουν στο έδαφος κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας.

2. Κοπριά ζώων: Η κοπριά των ζώων αποτελεί πολύτιμη πηγή οργανικής ουσίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσικό λίπασμα.

3. Κομπόστ: Το κομπόστ είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανακύκλωσης οργανικών υλικών, όπως φύλλα, κομμάτια φυτών και άλλα οργανικά υπολείμματα, τα οποία μετατρέπονται σε ένα πλούσιο υλικό για το έδαφος.

4. Σκευάσματα εμπορίου με χουμικές-φουλβικές ενώσεις: Αυτά τα σκευάσματα περιέχουν ειδικές χημικές ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος.

5. Φυτά εδαφοκάλυψης και χλωρή λίπανση, Φυτά όπως τα λεγομένα πράσινα λιπάσματα, που καλύπτουν το έδαφος και στη συνέχεια ενσωματώνονται σε αυτό, παρέχουν σημαντική οργανική ύλη και αν μιλάμε για την χρήση ψυχανθούς, τότε εμπλουτίζουμε το έδαφος και με μεγάλες ποσότητες αζώτου.

Αυτές οι πηγές συμβάλλουν στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, προσφέροντας ταυτόχρονα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά.

Οι τρόποι που μπορούν να καταστρέψουν την οργανική ουσία στο έδαφος είναι οι εξής:

1. Υπερκατεργασία του εδάφους με σκαπτικά μηχανήματα: Η υπερβολική χρήση μηχανημάτων όπως τα τρακτέρ και οι αροτροί μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια οργανικής ουσίας μέσω της απομάκρυνσης του επιφανειακού οργανικού υλικού.

2. Χρήση ζιζανιοκτόνων και ανυπαρξία φυτών εδαφοκάλυψης το χειμώνα: Η εφαρμογή χημικών ζιζανιοκτόνων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παρουσία φυτών εδαφοκάλυψης που συντελούν στη διατήρηση της οργανικής ύλης στο έδαφος.

3. Καύση κλαδεμάτων και φυτικών ιστών: Η πρακτική της καύσης κλαδεμάτων και φυτικών ιστών απομακρύνει την οργανική ύλη από το έδαφος και τη μετατρέπει σε αέρια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα.

Το κύριο μέλημα όλων των καλλιεργητών είναι να ακολουθούν σωστές καλλιεργητικές τεχνικές που να διατηρούν τα αποθέματα οργανικής ουσίας στο έδαφος, προκειμένου να παράγουν υγιείς καλλιέργειες με υψηλή παραγωγή.

Κυκλοκόνιο Ελιάς: Μια Απειλή για την Καλλιέργεια

Εισαγωγή:Το κυκλοκόνιο, γνωστό και ως “μάτι παγωνιού”, αποτελεί μία από τις πλέον κοινές ασθένειες της ελιάς στην Ελλάδα. Προκαλείται από τον μύκητα Spilocaea oleaginea, ο οποίος εμφανίζει χαρακτηριστικά συμπτώματα στα [...]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Η φυλλοδιαγνωστική είναι μια διαδικασία ανάλυσης των φύλλων των φυτών προκειμένου να ανιχνευθούν πιθανά προβλήματα,, έλλειψη θρεπτικών συστατικών ή άλλες ανωμαλίες. Η σωστή φυλλοδιαγνωστική μπορεί να φέρει πολλά οφέλη στη [...]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΦΕΛΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Η εδαφική ανάλυση είναι κρίσιμη για τη γεωργία και την καλλιέργεια για πολλούς λόγους. Καταρχάς, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων της [...]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η οργανική ουσία στο έδαφος προέρχεται από ποικίλες πηγές. Η βιομάζα των ζώντων οργανισμών, τα ανθρακούχα υπολείμματα τους, καθώς και τα υπολείμματα από φυτά και ζώα αποτελούν σημαντικές πηγές οργανικής [...]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ / ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ

Το έδαφος παρέχει στα φυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή τους. Από τα 16 στοιχεία που αναφέρονται ως απαραίτητα, τα μακροθρεπτικά αντιπροσωπεύουν τα βασικά συστατικά που χρειάζονται τα [...]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΛΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Καθώς βρισκόμαστε στην περίοδο κλαδέματος καρποφορίας των ελαιόδεντρων σου, έχω μερικές συμβουλές που μπορείς να ακολουθήσεις για να εξασφαλίσεις μια επιτυχημένη διαδικασία: Το κλάδεμα της ελιάς είναι πολύ σημαντικό για [...]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοπρoστατευτικών ουσιών.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Η ανάλυση τροφίμων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την παρουσία φυτοφαρμάκων σε διάφορα προϊόντα.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Έλεγχος καταλληλόλητας νερού για άρδευση και ύδρευση.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Υπάρχουν πακέτα αναλύσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας. Γίνονται μετρήσεις χημικών στοιχείων και μικροβιολογικά ανάλυση. Επικοινωνήστε με το εργαστήριο μας για επιπλέον πληροφορίες.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Έλεγχος της ποιότητας λαδιού (συνθήκες παραγωγής, συνθήκες έκθλιψης και αποθήκευσης του, χαρακτηρισμός προιόντος)

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Εργαστηριακές μετρήσεις: (Δείκτης Υπεροξειδίων, Οξύτητα, Σταθερά ΔΚ, Σταθερά Κ232, Σταθερά Κ270).

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Έλεγχος ποιότητας μελιού για νοθεία, συνθήκες αποθήκευσης, εξαγωγής, παλαιότητας και θέρμανσης του. Ταυτοποίηση είδος μελιού.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Εργαστηριακές μετρήσεις: HMF, α-Διαστάση, Υγρασία, Αγωγιμότητα, Οξύτητα, Τέφρα, Γυρεοσκοπική ανάλυση.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη ασθενειών σε καλλιέργειες/κηπευτικά θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική παραγωγή προϊόντων της αειφόρου γεωργίας και αποφυγή της φθοράς της.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Αναγνώριση για εντομολογικές, μυκητολογικές, βακτηριολογικές και ιολογικές προσβολές σε φυτικούς ιστούς και αγροτικά προϊόντα.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Εργαστηριακές μετρήσεις φυλοδιαγνωστικής: Ολικό άζωτο (kjeldahl nitogen), Φώσφορος (P), Κάλιο (K), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Σίδηρος (Fe), Ψευδάργυρος (Zn), Μαγγάνιο (Mn), Χαλκός (Cu), Βόριο (B)

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Στο εργαστήριο Γεωδιάγνωσης πραγματοποιείται η ποσοτικοποίηση των θρεπτικών στοιχείων σε έδαφος, νερό και φυτικούς ιστούς, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος ανάπτυξης των φυτικών οργανισμών. Ο προσδιορισμός των μεγάλων συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων ή η έλλειψη τους (τροφοπενίες), συντελεί στην έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών κάθε φυτικής καλλιέργειας, επιδιώκοντας την ανάλογη ισορροπημένη σύσταση τους για ένα εύφορο περιβάλλον.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Εργαστηριακές μετρήσεις εδαφοανάλυσης : Οργανική ουσία, pH, Ηλεκτρική αγωγιμότητα (eC), Νιτρικό άζωτο (ΝΟ3-Ν), Ολικό άζωτο (kjeldahl nitogen), Φώσφορος (P), Κάλιο (K), Ανθρακικό ασβέστιο ολικό (CaCO3 total), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Σίδηρος (Fe), Ψευδάργυρος (Zn), Μαγγάνιο (Mn), Χαλκός (Cu), Βόριο (B)

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Στο εργαστήριο Γεωδιάγνωσης πραγματοποιείται η ποσοτικοποίηση των θρεπτικών στοιχείων σε έδαφος, νερό και φυτικούς ιστούς, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος ανάπτυξης των φυτικών οργανισμών. Ο προσδιορισμός των μεγάλων συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων ή η έλλειψη τους (τροφοπενίες), συντελεί στην έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών κάθε φυτικής καλλιέργειας, επιδιώκοντας την ανάλογη ισορροπημένη σύσταση τους για ένα εύφορο περιβάλλον.
Μετάβαση στο περιεχόμενο